ΕΙΔΗ

Γαλβάνισμα εν Θερμώ
Βαμμένοι
Δεύτερης Ποιότητας

μεγεθη

Πάχος: 0,30 – 0,80 mm
Συνήθες  Πλάτος: 800 – 1000 mm
Μήκος: Μέχρι 12 μέτρα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

DX51D + Z275 gr/m2 + 15 μ
DX51D + Z150 gr/m2 + 15 μ
Άλλες ποιότητες κατά παραγγελία

ΠΡΟΙΟΝΤΑ /
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΦΥΛΛΑ