Εισάγουμε μονωτικά πάνελ και σίδηρο με την πιο μεγάλη ποικιλία και το πιο μεγάλο στοκ, διασφαλίζοντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Με την ισχυρή μας σχέση με παραγωγούς σιδήρου από όλο τον κόσμο και με το ασφαλές διεθνές μας δίκτυο, διασφαλίζουμε ότι η υπηρεσία που παρέχουμε στον πελάτη είναι απαράμιλλη.

Εξελιγμένα
Μηχανήματα
Παραγωγής

Το κατασκευαστικό μας τμήμα, έχει γραμμή αμμοβολής και ασταρώματος, ασχολείται με την κοπή λαμαρινών, κατασκευή τσίγκων, τεγίδων και άλλων εξαρτημάτων για υπόστεγα αναλόγως με τις ανάγκες εκάστου πελάτη και εξελίσσετε χρόνο με το χρόνο

Εισαγωγές από όλο τον Κόσμο